Přímý obchod s pěstiteli

Se všemi svými partnery obchodujeme v duchu fair trade, stojíme pevně na přímém obchodu se zemědělci z celého světa

Přímý obchod spočívá v tom, že nakupujeme surovinu přímo od pěstitelů. Zároveň je pro nás samozřejmost poctivý způsob obchodování. Zásadním kritériem je zejména poctivá výkupní cena suroviny. Pěstitelé, ať již ze severního Rakouska, Moravy, Čech nebo Tanzánie, Indie a Nikaragui, jsou pro SONNENTOR nedílnou součástí fungujícího celku. Celku, který úspěšně již po dobu 25 let funguje v Evropě. Tvoříme vazby a poté dlouhotrvající, oboustranně výhodný, přátelský vztah, založený na vzájemné důvěře a respektu. Pouze tehdy poroste radost.

KVALITA PRODUKTŮ = KVALITA ŽIVOTA
Každý biopěstitel, spolupracovník, prodejce a konzument je důležitou součástí fair trade. Ekologie a ekonomie u nás odedávna nebyly spojeny pouze prostřednictvím slov, ale prostřednictvím skutků. Životní kvalita a kvalita produktů jsou navzájem neodlučitelně spojeny! Všechno, co je dobré, potřebuje svůj čas. Tato stará selská pravda je zároveň základem našich směrnic kvality. Člověk nemusí chuti přírody uměle dopomáhat! Úrodná půda, šetrné zacházení s přírodou a po mnoho let sbírané zkušenosti dělají produkty SONNENTOR přírodními a nezaměnitelnými.

FAIR TRADE
Znovu a znovu se ptáte, proč nepoužíváme Fair Trade logo na našich produktech. Odpověď je jednoduchá. Ať už se jedná o suroviny od místních sedláků nebo o suroviny ze zámoří, přistupujeme ke všem stejně. Pro nás je nesmírně důležitý férový přístup k dodavatelům, obchodním partnerům, kolegům, ochraně životního prostředí a spravedlivému odměňování. Je to součást naší filozofie. Tyto hodnoty jsou součástí naší každodenní práce a nevyžadují si proto další loga na našich produktech (například u kávy). Nakupujeme suroviny, které splňují na 100% normy férového obchodu. O tom se přesvědčujeme osobně přímo na farmách sedláků po celém světě.

Nikaragua: káva

Země vonící kávy.

Albánie: středozemní bylinky

Tradici naplňuje nadšení.

Česká republika: bylinky a koření

Smějící se slunce na jižní Moravě.

Německo: bylinky a koření

Přes žlutý měsíček k cennému partnerství.

Tanzánie: koření

Barevná země vonícího koření.

Rumunsko: květy a koření

Hodnota pro budoucnost.

Rakousko: bylinky a koření

Vše dobré začíná nápadem.

Čína: čajovník

Země čajových zahrad.