Left sub menuKvalita a biogarance

Tady se slunce směje: Ekologické zemědělství pro udržitelnost surovin

Přibližně 150 ekologických zemědělců ve Waldviertelu, v Čechách ale i po celém světě pro nás pěstuje bylinky a koření.

Ochrana přírodních zdrojů, zachování pracovních míst a zlepšování veřejného blaha jsou důležité hodnoty SONNENTORu.

Ekologické zemědělství

Ekologické zemědělství

Sami jsme si dali za cíl podporovat malé ekologické farmy a podpořit tak ruční práci v regionech, či už v Rakousku, Čechách, Rumunsku, Albánii ale také v Tanzanii. Lidé po celém světě prahnou po stejných hodnotách – chtějí šetrným způsobem využívat přírodní zdroje, chránit životní prostředí, zachovávat pracovní místa a zvyšovat veřejné blaho lidstva. Každý rok uchrání naši pěstitelé životní prostředí před 270 tunami chemických hnojiv a 6 tunami chemických postřiků.

Snažíme se tyto hodnoty zachovávat již na našich ekologických farmách: sazenice, které byly vypěstované ve fóliových krytech, jsou z velké části sázené ručně do výživných půd našich zemědělců. Na polích jsou dále pěstovány v zásadách ekologického zemědělství a vyžadují si spoustu ruční práce. Plevele se odstraňují ručně a až do sklizně bdí nad těmito přírodními poklady země bdělé oko sedláků.

To, o co bylo dlouhé měsíce s láskou pečováno, přináší od července voňavé a barevné ovoce. Bylinky, koření a květy jsou sklizeny, shromážděny a šetrně sušeny při teplotě 40 °C, tak aby byly zachovány vzácné esenciální oleje v bylinách a koření. Sušárny jsou vytápěny za pomoci dřevěné štěpky nebo jiných ekologicky obnovitelných zdrojů. Tak chráníme naše sedláky a životní prostředí: snažíme se, aby veškerá práce od zasazení sazenic až po sklizeň a sušení byla provedena přímo na farmě.

Pěstování

Máta peprná a jiné druhy máty (máta okrouhlolistá, máta pomerančová, máta kadeřavá), meduňka, šalvěj a tymián jsou příklady víceletých kultur. Tyto kultury mohou být ponechány na jednom místě 3 až 4 roky. Měsíček, chrpa, slunečnice či sléz patří k jednoletým kulturám a musí být na jaře nově vysety.

Sušení

Sušení je jednou z nejdůležitějších součástí výroby bylin: je nezbytné dát byliny ihned po sklizni sušit. Sušárny musí být dimenzované, aby sklizené byliny nebyly stlačené. Byliny se mohou nasypat na sebe maximálně do výšky 30 cm. Musí se dbát na to, aby byly dobře provzdušněny. Teplota, která prochází sušičkou, nesmí být vyšší než 40 °C. Vyšší teplota sušení by měla za následek velkou ztrátu éterických olejů v bylinách a tím i ztrátu přírodního aroma.

Zpracování

Při zpracování v sídle výroby SONNENTORu dbáme na to, aby mohl pěstitel sám provést práce k docílení první kvality. Pod pojmem první kvalita se u SONNENTORU rozumí velké listy s velmi malou změnou zabarvení a co nejmenším podílem stonků. Úzká spolupráce s pěstiteli posiluje zodpovědnost a zajišťuje transparentnost v koloběhu výroby, čímž jsou zajištěna dvě základní svědectví filozofie SONNENTORu.

SONNENTOR pracuje od roku 1988 s pěstiteli bylin z Waldviertlu a záhy i s pěstiteli z mnoha jiných regionů. Motto „žít a nechat žít“ má přitom stále větší prioritu a zaručuje dlouhodobou a stálou vzájemnost.

Regionální pěstitelské výhody na příkladu Waldviertlu

Waldviertel nabízí díky své geologické historii ideální podmínky pro pěstování bylin. Zvětralé granitové půdy nemají sice příliš hustou vrstvu humusu (průměrně činí 10-15 cm), zato mají ovšem zvláštní výhodu písčitosti, která teplo a sílu slunce lépe ukládá než humusová půda. Z granitu pocházející křemík „štěpí“ sluneční paprsky a zintenzivňuje tím teplo.

Waldviertel má navíc ještě výhodu silných teplotních výkyvů – v létě obdrží byliny dodatečnou vlhkost díky rose. Tato každodenní srážka v rozsahu 0,5 až 1 mm (to je 0,5 až 1 l vody na m2) nabízí také v období dlouhého sucha alespoň minimální zásobu vlhkosti.