Left sub menuPřirozenou cestou s.r.o.

I v naší SONNENTOR prodejně v Čejkovicích lze zakoupit výrobky, které vyrábějí zaměstnanci firmy Přirozenou cestou s.r.o.

Oříškové a ovocné kornouty vyrábí zaměstnanci sociální firmy Přirozenou cestou s.r.o., která sídlí v Olomouci. Zaměstnanci firmy jsou osoby s tělesným postižením a osoby pečující o osobu blízkou. Cílem sociálního podniku je dát těmto lidem práci a zapojit je do pracovních a společenských aktivit v návaznosti na aktivity firmy. Zaměstnanci i přes svá často velmi závažná zdravotní omezení usilují o dosažení kvalitních pracovních dovedností a pravidelně se vzdělávají. Vznik firmy byl podpořen grantem z Evropských sociálních fondů - Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost ESF OP LZZ.

Co je sociální podnikání?
• jsou to podnikatelské aktivity prospívající společnosti a životnímu prostředí
• hraje důležitou roli v místním rozvoji a často vytváří pracovní příležitosti pro osoby se zdravotním nebo společenským znevýhodněním
• zisk je z větší části použit pro další rozvoj sociálního podniku
• pro sociální podnik je stejně důležité dosahování zisku i zvýšení veřejného prospěchu

Malá fotodokumentace výroby kornoutů s oříšky a sušeným ovocem: