Left sub menuBlíže k přírodě se smějícím se sluncem

SONNENTOR je ekologickým podnikem, který se od svého počátku neustále snaží o zlepšovací opatření v oblasti ochrany životního prostředí.

Účelnost a efektivnost při výrobě bio-produktů s ohledem na její dopad na životní prostředí je naší nejvyšší prioritou. Nejenom ekologické zemědělství, ale také šetrná výroba a uvědomělé jednání přátelské k přírodě a životnímu prostředí je pro nás zásadní. Ochrana klimatu je pro SONNENTOR od počátku samozřejmostí a má své stálé místo ve firemní filozofii. Jde o vědomé skutky a jednání. Sonnentor svou podnikatelskou filozofií přispívá významnou měrou k zachování struktury malých zemědělců. Nepoužívá při výrobě svých produktů žádné stroje, jejichž činností by vznikaly přímé emise. Při vývoji nových produktů dbá neustále na to, aby se používaly obalové materiály z obnovitelných surovin. Také u stávajících výrobků byly tyto materiály téměř kompletně nahrazeny. Zatímco jiní o dlouhodobosti a stálosti pouze mluví, v SONNENTORU je zažívána na 100% každým dnem.

Radost roste dál

Od 1.dubna 2012 SONNENTOR odebírá pouze zelenou energii od společnosti Nano Energies. Tato energie je získávána výhradně z obnovitelných zdrojů pocházejících z bioplynových stanic a slunečních elektráren, u kterých jsou upřednostňovány ty se solárními panely umístěnými na střechách budov a ne na volných půdních plochách, které by jinak mohly být využity k zemědělským účelům.
V rakouském SONNENTORU jsou již nyní o malý krůček vpředu. V loňském roce byla postavena administrativní budova splňující kritéria pasivního domu. Budova disponuje kontrolovaným odvětráním, optimální teplota v místnosti je navíc podporována vnějším zastíněním, které je řízeno měřením intenzity slunečního záření. Osvětlení v kanceláři je taktéž regulováno dle skutečné momentální potřeby. Elektrická energie je získávána rovněž z ekologických zařízení. Dva nákladní automobily byly přestaveny na pohon na řepkový olej. A nyní už se jenom čeká na dodávku dvou elektromobilů, na jejichž pohon bude využíváno energie získávané ze solárních panelů umístěných na střeše výrobní haly. Ne náhodou získal SONNENTOR v roce 2011 1. cenu za nejlepší firmu v Rakousku v oblasti „Ochrany klimatu“.

A bude ještě více slunečno...

Do budoucna jsou plánovány další projekty jako je umístění solárních panelů na střechu jedné z výrobních hal. V dalším projektu plánované přístavby současných prostor bude myšleno na co možná největší využití nových technologií snižujících energetické náklady a tím šetrnějšímu přístupu k životnímu prostředí. SONNENTOR klade velký důraz na vědomé skutky a šetrné zacházení s přírodou, čímž se snaží zajistit nepoškozené životní prostředí také pro příští generace. Žít a nechat žít a dát přitom koloběhům života dostatečný prostor – toto přesvědčení následuje SONNENTOR důsledně již přes 20 let. Přechod na zelenou energii je pouze jedním z mnoha kroků přeměny firemní filozofie do praxe.